Εκπαιδευτικη Πυλη ΕΑΝ

Η Εκπαιδευτική αυτή Πύλη έχει δημιουργηθεί στο Πλαίσιο του προγράμματος για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και έχει ως σκοπό να αποτελέσει έναν χώρο ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και όλων όσων εμπλέκονται με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με την αγγλική γλώσσα.
Εκπαιδευτικη Πυλη ΕΑΝ

Βρειτε στην Πυλη ΕΑΝ

Πληροφορίες

Βρείτε πληροφορίες και χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν το πρόγραμμα ΕΑΝ

Υποστήριξη

Πλούσιο υλικό και ιδέες για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν αναπτυξιακά κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια με δημιουργικές δραστηριότητες στα αγγλικά,

Υλικό

Επιστημονικό και ερευνητικό υλικό που σχετίζεται με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και υποστηρίζει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών

Δράσεις

Ενημέρωση για επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο